ANKAT, PAPEGOJORNA, UGGLORNA

Päiväkodissamme on 47 kokopäiväistä hoitopaikkaa 1-6 vuotiaille lapsille. Ryhmiä on kolme: Ankat, Papegojorna ja Ugglorna.

Ankat ovat päiväkodin pienimpiä, 1-2-vuotiaita. Heidän päiväkotikielenä on suomi, mutta he kuulevat ruotsia päiväkodin yhteisissä tilaisuuksissa ja pihaleikeissä. Ryhmässä on 12 lasta ja kolme aikuista. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja.

Papegojorna on 3-4 vuotiaiden lasten ryhmä, joka on ensimmäinen kielikylpyryhmä. Ryhmässä on 14 lasta ja 3 aikuista.

Ugglorna on 5-6 vuotiaiden ryhmä, jossa kuusivuotiaille tarjotaan myös maksutonta esiopetusta Espoon kaupungin hyväksymän esiopetussuunnitelman mukaisesti.