ESPOON KIELIKYLPY- ESBO SPRÅKBAD RY

Espoon kielikylpy - Esbo Språkbad r.y. ylläpitää Espoon kielikylpypäiväkotia. Yhdistys on perustanut päiväkodin vuonna 1990 ja on siitä lähtien tarjonnut korkealaatuista päiväkotitoimintaa Espoossa.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon, joten kaikki toimintaan saadut varat ohjataan suoraan päiväkoti- ja kielikylpytoimintaan sekä sen kehittämiseen.

Yhdistyksen hallitus koostuu lasten vanhemmista ja päiväkodin johtajasta. Hallitus kokoontuu kuukausittain. Päiväkodissamme lasten vanhemmat ovat paljon mukana kaikessa päiväkodin toiminnassa. Kaikki päiväkodin perheet kuuluvat yhdistykseemme ja vuotuinen jäsenmaksu on 30€/ perhe.