ESPOON KIELIKYLVYN KANNATUSYHDISTYS RY

Päiväkotimme toimintaa tukee aktiivisesti Espoon Kielikylvyn Kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistyksellä on merkittävä rooli varojen hankkimisessa päiväkodin hyväksi.
Kannatusyhdistyksen varoilla kustannetaan mm. päiväkodin lasten teatteri- ja muita retkiä, harrastetoimintaa, kielikylpymateriaalien hankintaa sekä henkilökunnan koulutusta.
Kannatusyhdistys perii jäsenperheiltään vuosittain syksyn alussa 60 euron jäsenmaksun sekä keväisin retki- ja harrasterahan, joka on 40 euroa/lapsi. Yhdistys kerää varoja myös erilaisin myyntikampanjoin myymällä mm. vappupalloja, keksejä, teatterilippuja sekä järjestämällä perinteisen syystapahtuman päiväkodin lapsille ja vanhemmille sekä muille sidosryhmille.
Kannatusyhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat

Anne Lahti
Jessi Lehtinen
Kaisa Eljaala
Petra Vakiala
Mona Kokkonen
Krista Hytönen
Niina Teräsvuori

Haluatko tukea kannatusyhdistyksen toimintaa? Voit ottaa yhteyttä puheenjohtaja Anne Lahteen.